Wie zijn wij

VVGG       Partners

Aangenaam, wij zijn de VVGG!

Mensen met een psychische kwetsbaarheid bijstaan. Daar is het ons in de eerste plaats om te doen. Omdat we vinden dat een goede geestelijke gezondheid noodzakelijk is voor een kwaliteitsvol leven. En dat iedereen daar recht op heeft.

Versterken

De VVGG steunt mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door correcte en begrijpelijke informatie te verstrekken over geestelijke aandoeningen. Door patiënten samen te brengen met familie en hulpverleners. Door hersteldagen te organiseren waar mensen met een psychische kwetsbaarheid terug in zichzelf gaan geloven en de kracht vinden om een nieuw hoofdstuk te schrijven.


Verbinden

De VVVG staat voor verbinding en respect. Omdat we beseffen dat in je eentje herstellen geen eenvoudige klus is. Patiënt, familielid, hulpverlener: iedereen moet mee in bad. Herstellen doe je niet alleen, maar samen. Daarom zetten we in op beeldvorming: geestelijke gezondheid bespreekbaar maken bij een groot publiek. Door er open en objectief over te praten, zodat vooroordelen geen kans krijgen.

Verhelderen

De VVGG neemt een unieke plaats in in het ggz-landschap. Wij zijn geen zorgverstrekkers of therapeuten. Geen patiëntenvereniging of familiebond. Wij willen de weg wijzen. Naar inzichten, opleidingen of technieken die een verschil kunnen maken. Zo bereiden we ervaringsdeskundigen voor op een job in de ggz, daar wordt iedereen beter van.

Vernieuwen

De VVGG houdt de vinger aan de pols. Er beweegt heel wat in de geestelijke gezondheidszorg. En het zou jammer zijn om niet mee te zijn met nieuwe tendensen of inzichten. We duwen ook zelf aan de kar. Door vernieuwende projecten te initiëren zoals patiënten-feedback en uitkomstenmeting. Door congressen te organiseren waar hulpverleners uit de ggz informatie delen en netwerken uitbouwen. Ons doel: een betere geestelijke gezondheidszorg, da’s goed voor ons allemaal.

Zin om ons beter te leren kennen?
www.vvgg.be
www.geestelijkgezondvlaanderen.be
Image

Volg ons  

Een initiatief van   vvgg
ism. 10 partners